Nyt initiativ sætter fokus på virtual og augmented reality i dansk erhvervsliv

Mixed Reality

Det nye projekt skal over det næste års tid bane vejen for mere og bedre anvendelse af VR og AR i danske industrivirksomheder.

Projekt "Digital Reality" skal bane vejen og inspirere andre

Digitaliseringen af danske virksomheder sakker bagud sammenlignet med vores nabolande.

Virsabi er den teknologiske og bærende aktør i projektet som skal undersøge den forretningsmæssige værdi i anvendelsen af VR og AR. Projektet er et samarbejde mellem Virsabi, DTU, KRING og en række industri virksomheder som bliver udvalgt under den første fase af projektet (ansøgningsfrist d. 15/08, besøg Digital-Reality for mere info).

“Danske virksomheder agerer i en virkelighed under hastig forandring, hvor det er afgørende for konkurrenceevnen, at virksomhederne griber de muligheder, som nye teknologier tilbyder. Herunder VR og AR. Projektet skal skabe nogle stærke brugseksempler og derved demonstrere, hvordan teknologien omsættes til forretningsmæssig værdi og dernæst inspirere andre industrivirksomheder til at komme i gang med at udnytte disse teknologiers potentiale,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der har bevilliget godt 4,2 mio. kroner til Digital Reality-projektet.

Danske virksomheder skal blive bedre til at adoptere nye digitale løsninger

Danske virksomheder sakker bagud i forhold til nabolandene på digitaliseringsområdet. Ifølge en undersøgelse fra Dell er blot 1 procent af de danske virksomheder kategoriseret som digitale frontløbere, mens det i for eksempel Sverige er hele 6 procent.

Samtidig viser internationale studier fra blandt andre Boeing og GE Healthcare, at VR og AR kan levere produktivitetsstigninger på mellem 25 og 46 procent dér, hvor de tages i brug. Og det er ikke kun effektiviseringer. Det er også forbedringer af den service, som en virksomhed kan levere.

Et hovedfokus i projektet er at få aktiveret de virksomheder, der ikke er kommet i gang med at arbejde med VR og AR endnu.

“Vi oplever, at en række af Danmarks største virksomheder er i gang med at implementere VR- og AR-løsninger. I samarbejde med Industriens Fond får vi nu mulighed for at bringe teknologierne ud til de mellemstore virksomheder, som udgør grundstammen i dansk erhvervsliv – og dermed er afgørende for den samlede danske konkurrenceevne,” siger Jens Lauritsen, Chief Product Officer hos Virsabi, der er en af de bærende aktører i projektet.

Nye forretningsmodeller, innovation og adfærd også i fokus

Teknologien kommer ikke til at stå alene i projektet. Det handler også om adfærd, innovation og nye forretningsmodeller.

“I projektet vil vi gennem innovationsforløb hos virksomheder fokusere på at identificere og validere bæredygtige kommercielle idéer baseret på VR- og AR-løsninger. Det er vigtigt for os at demonstrere gennem konkrete eksempler, at teknologien kan skabe kommercielle resultater og ikke bare er en sjov gimmick,” fortæller Carsten Ellegaard fra Kring Innovation.

Derudover vil projektet producere praktiske værktøjer, der kan hjælpe andre virksomheder med at komme i gang og dermed bane vejen for nye investeringer rundt omkring i dansk erhvervsliv.

“Vi ser naturligvis på mulighederne for at integrere VR og AR i vores aktiviteter. Derfor vil vi gerne være med til at sætte scenen for et projekt som Digital Reality og bidrage med vores kompetencer indenfor måling af effekten af implementering af ny digital teknologi,” siger underdirektør Jakob Fritz Hansen fra Danmarks Tekniske Universitet.

Vi glæder os til at dele flere detajler når vi nu dykker ned i dette nye spænende initiativ! Du kan følge projektet på Digital-reality.dk og LinkedIn.

Kontakt information

Industriens Fond: Ole Østrup, 23 80 06 60 eller oos@industriensfond.dk
Virsabi: Jens Lauritsen, 21 95 04 74 eller jl@virsabi.com
Kring: Carsten Ellegaard, 29 79 63 61 eller cae@kring.com
DTU: Jakob Fritz Hansen, 45 25 71 21 eller jfha@dtu.dk

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email