Virtual reality indeholder et stort uudnyttet potentiale for at uddanne medarbejdere

Her hos Virsabi har vi eksperimenteret med brugen af virtual reality på tværs of de forskellige ansvarsområder i moderne HR-afdelinger, og vi kan bekræfte den hurtigt voksende interesse fra HR medarbejdere der arbejder med rekruttering, onboarding, træning, udvikling, præstation, kultur og sikkerhed når det kommer til at udforske læringspotentialet ved brug af VR.

Fra læringsprocesser til forbedrelse af soft skills

De fleste brugercases er baseret på træningssituationer hvor medarbejderen skal udføre en manuel opgave, på en præcis og korrekt måde, der sørger for et højt sikkerhedsniveau. Ved hjælp af VR kan man simulere det fysiske arbejdsmiljø, og derved give medarbejderen evnen til at øve processen igen og igen indtil denne er fuldstændig sikker i udførelsen af processen. Den repeterende faktor og øvelse i et autentisk arbejdsmiljø hvor miljøet ændrer sig realistisk baseret på den lærendes handlinger forhøjer læringsudbyttet betydeligt.

En anden grund til at bruge VR i træning er at den studerende kan lave fejl i VR uden at udsætte ham/hende selv, eller andre, for fare eller lave dyre skader på materialerne. Flere virksomheder er fortalere for at den lærende kan lave alle de fejl, som det er muligt at lave i den virkelige verden, i VR og derved også lade dem opleve konsekvenserne i VR. ”At være” i et realistisk miljø og derudover opleve en dramatisk situation forhøjer læringen i høj grad i forhold til ”bare” at læse om konsekvenserne.

Men VR er ikke nødvendigvis kun ment for træningsprocesser. En del virksomheder er ved at undersøge træning i deres medarbejderes “soft skills” så som at være forberedt på at håndtere svære samtaler (f.eks. kunderelations samtaler) eller andre stressfyldte situationer hvor der ikke er kun et rigtigt svar eller kun en måde at gøre ting på, men hvor medarbejderen er nødt til at reflektere over virksomhedens værdier og guidelines. Dette betyder at VR også kan bruges i træningen af “soft skills”. Som et eksempel kan du læse om Walmart casen her.

Lige meget om du træner processer eller “soft skills” kan VR hjælpe træningen ved at skabe et simuleret realistisk og autentisk miljø i hvilket den lærende skal absorbere viden og træne den passende adfærd i bestemte situationer. Lad os uddybe. Den teori en stor del af VR træningsscenarier er bygget over er teorien fra Edgar Dale.

Cardbord VR

Edgar Dale – læringspyramiden

Et af de studier vi ofte bringer op i vores proces, når vi arbejder med virksomheder på deres programmer, er Edgar Dales læringspyramide. Som hans forskning dokumenterer, husker vi som mennesker en del mere, hvis vi bliver puttet ind i et realistisk scenarie, noget der minder om virkelige oplevelser, end hvis vi bare læser en guideline eller manual. Fra 10 til 90 procent hukommelse efter to uger taler for sig selv.

Her hos Virsabi gør vi os umage med at specificere at det der mangler hos Edgar Dale eller for den sags skyld i andre teorier, nemlig en didaktik der specifikt er sigtet mod at skabe VR læringsmiljøer.
Hvordan skal du designe et VRLE (Virtual Reality Learning Environment) hvor du specifikt udnytter de specielle muligheder i VR for at skabe en dyb læringsoplevelse?

step into VR

Skab immersion og tilstedeværelse gennem korrekt brug af VR-didaktik

Det smukke i VR i læringssituationer er at teknologien kan hjælpe med den mentale tilstand af at føle sig ”tilstedeværende” og ”fordybet”. For at kunne designe både miljø og oplevelser til at stimulere disse mentale tilstande er du nødt til at vide hvordan man forener lærings- og motivationsteori med de specielle muligheder der er i VR for at kunne forstå den didaktik der er nødvendig for VR. Dette krydsfelt er noget vi har specialiseret os i her hos Virsabi. En af vores kollegaer har en undervisningsbaggrund og har derudover studeret hvordan man kan bruge VVR som et læringsværktøj. Denne ekspertise er noget vi aktivt involvere i alle de cases vi involverer os i og vi er stolte af at have kompetencer i forståelsen og bygningen af VR læringsmiljøer.

IKEA – oplev din fremtidige karriere

I øjeblikket har vores mest omfattende arbejde været med ”Mennesker & Kultur” teamet hos IKEA’s hovedkvarter i Sverige. Med deres op imod 200.000 medarbejdere, og en konstant strøm af nye medarbejdere der slutter sig til, har de et konstant pres på rekruttering, onboarding og træning, men også på at gøre en indsats for at gøre det attraktivt for deres nuværende medarbejdere at se muligheder for at vokse og udvikle sig indenfor IKEA.
Her er en kort film omkring noget af vores nuværende arbejde med IKE

Ligesom Walmart casen, stræber IKEA efter at uddanne folk med refleksion på deres egne handlinger. Hvordan kan dine handlinger og din tankegang hjælpe dig med at blive en leder hos IKEA? Når du har interageret med IKEA’s værdier i en kontekst der gerne skulle inspirere dig til at blive leder, når du har ”set vejen” der kunne lede til en ledelsesposition hos IKEA, så virker processen meget mere opnåelig. VR kan fjerne kompleksiteten fordi den kan fortælle en historie på en hel ny måde og derved oplever brugeren hvordan en potentiel fremtidig situation kunne se ud. VR kan derfor afmystificere det ukendte, hvilket gør det mere sandsynligt at brugeren føler sig fuld af begejstring og motiveret til at følge vejen der er blevet vist dem fordi de allerede er fortrolige med den.

Virsabi’s ambition

Vi forsætter vores indsats indenfor HR og Virtual Reality, og vi har ny et dedikeret specialiseret team der arbejder med HR, træning og uddannelse af teams hos vores store virksomhedskunder. Overordnet, hjælper vi dem i deres strategiske tilgang, vi vejleder dem om taktikker og teknologi, men mest af alt hjælper vi dem med at skabe læringsoplevelser der rent faktisk virker, og hjælper med at udvikle deres team af medarbejdere for fremtiden.

Enhver der er interesseret i at høre mere om vores arbejde med træning, onboarding og tanker om mixed reality, virtual reality eller augmented reality med IKEA og andre organisationer, er mere end velkomne til at række ud for at høre mere. Kontakt os her for en kop kaffe og en inspirerende samtale.