Med så meget tillid kan i klare alt

virsabi group photo

Trivsel på arbejdet betaler sig på bundlinjen og er med til at tiltrække og fastholde talenter. Derfor har også mindre og nystartede virksomheder gavn af trivselsmålinger. For Virsabi, der arbejder med virtual og augmented reality, bekræftede trivselsmålingen virksomhedens fornemmelse for egne styrker og er et pejleredskab for fremtidige indsatser.

Kampen om it-talenterne er hård, og for mindre og nystartede virksomheder er det svært at konkurrere på traditionelle parametre som løn og udsigten til at bevæge sig op ad karrierestigen.

Da Michael Harboe stiftede Virsabi, der arbejder med augmented og virtual reality, var det med ønsket om at opbygge en virksomhedskultur, der var så stærk og inkluderende, at den kunne blive et konkurrenceparameter i sig selv. Fem år efter er der 25 ansatte i virksomheden, og virksomheden har netop gennemført sin første trivselsmåling.

Fundament for resultater

Resultatet viser, at han er godt på vej. Arbejdslysten er høj, og især på punkterne ledelse og kolleger scorer medarbejderne langt over landsgennemsnittet i en måling foretaget via det digitale trivselsværktøj GAIS, der måler arbejdslysten på en skala fra nul til 100. På de to punkter ligger Virsabi henholdsvis 15 og 8 point over landsgennemsnittet, og de scorer får arbejdslystkonsulent Erik Poulsen fra Krifas Erhvervscenter for God Arbejdslyst til at spærre øjnene op.

arbejdslyst

Virsabis arbejdslyst står stærkt.

”Først troede jeg, at der var tale om en jublende salgsafdeling og ikke en virksomhed med kritiske it-medarbejdere. For 15 point over landsgennemsnittet er meget. Når vi dykker ned i de underliggende faktorer, kan vi se, at det især er tillid, der gør udslaget. Tillid til nærmeste leder er 16 point over landsgennemsnittet, og tillid til kollegerne er ti point over landsgennemsnittet. Med så meget tillid til hinanden kan virksomheden stå imod næsten hvad som helst – det er et fundament for virkelig at flytte noget,” siger Erik Poulsen.

Den høje score på de to punkter varmer også hos stifteren, Michael Harboe.

”Min drøm var at skabe en arbejdsplads, hvor mennesker trives og udvikler sig. Som leder forsøger jeg derfor at være nærværende, vise respekt for medarbejdernes kompetencer, og skabe nogle rammer for godt samarbejde medarbejderne imellem. Målingen bekræfter fornemmelsen af, de ting fungerer i vores hverdag,” siger han.

arbejdslyst 3

Virsabi får et klar på skulderen for god ledelse.

Tydelig dialog fremmer forandringer

Når Virsabi som en mindre virksomhed har valgt at gennemføre en trivselsmåling, er det selvfølgelig ikke kun for at få bekræftet, at medarbejderne har et godt sammenhold. Trivselsmålingen skal nu bruges som udgangspunkt for samtaler om, hvordan arbejdskulturen kan styrkes endnu mere.

”En trivselsmåling er et øjebliksbillede, og hvis man kun bruger den som et digitalt værktøj til at tage temperaturen på medarbejderne, så bliver det en sovepude. Den skal følges op med dialog, for det er i dialogen, vi flytter tingene. Trivselsmålingen giver medarbejdere og ledelse et fælles sprog om, hvilke faktorer arbejdslyst og trivsel består af. Det gør dialogen tydeligere, og dermed bliver det nemmere at skabe de nødvendige forandringer,” siger Erik Poulsen.

Også egnet til mindre virksomheder

At kunne igangsætte og acceptere forandringer kan være endnu vigtigere i mindre eller nystartede virksomheder end de mere etablerede, og det er en af årsagerne til, at Erik Poulsen mener, at trivselsmålinger er lige så egnede for virksomheder på Virsabis størrelse som i de helt store virksomheder.

Samtidig kan det øjebliksbillede, som målingen giver, også bruges som dokumentation over for bestyrelse eller investorer.

”Hvis ledelsen refererer til en bestyrelse, er det væsentligt at kunne dokumentere, at medarbejderne er dedikerede og trives,” siger Erik Poulsen.

Forskningen viser nemlig, at medarbejdere, der er glade for deres arbejde, betaler sig for virksomheden.

”Hvis du hæver trivslen med 10 point, hæver du bundlinjen med otte procent. Der er simpelthen belæg for i forskningen, at trivsel betaler sig,” siger han.

Derfor kan det også betale sig for Virsabi at sætte ind på de punkter, hvor virksomheden scorer lavest.

”Vi kan se, at nogle medarbejdere er udfordret på balancen. Ikke i en grad, så de er ved at få stress, men nok til, at det slår ud. Målingen betyder, at vi kan tale om det og finde ud af, hvordan vi håndterer det med hver enkelt medarbejder,” siger Michael Harboe.

Flere sofaer end skriveborde

Som de fleste andre virksomheder skal Virsabi også finde ud af, hvordan de håndterer den fremtidige fordeling mellem hjemmearbejde og tilstedeværelse på kontoret. Størstedelen af medarbejderne har primært arbejdet hjemme under corona, og det gør mange af dem stadigvæk. Alligevel har medarbejderne vurderet det sociale sammenhold til at være ekstremt stærkt.

”Det er ret vildt, at de kan score så højt på det sociale sammenhold uden at være på kontoret. For alle virksomheder er sammenhængskraften og fastholdelsen af virksomhedens DNA en af de store udfordringer ved hjemmearbejde. Så måske viser Virsabis tilfælde, at vi også kan kigge på andre måder at skabe det sammenhold på,” siger Erik Poulsen.

Virsabi har da også gjort meget ud af at bevare det sociale fællesskab via digitale kanaler, selv om medarbejderne arbejder hjemme. Og Michael Harboe har foreløbig ingen forventninger om, at alle medarbejdere skal vende fast tilbage til kontoret.

”Min ambition er, at vi skal have flere sofaer end skriveborde. Vi skal skabe et klubhus, hvor medarbejderne har gode rammer for at være kreative og fleksible, når de arbejder sammen på projekter, og hvor de har lyst til at være. Hvor de så sidder og udfører det praktiske arbejde, spiller ingen rolle. Ikke for mig, ikke for produktiviteten, og åbenbart heller ikke for vores trivsel,” siger han.

arbejdslyst 3

Virsabis sociale sammenhold holdte niveauet under covid-19’s mange udfordringer.

Arbejdslysten udgøres af syv faktorer

Arbejdslyst er forskelligt fra menneske til menneske. Alligevel viser forskningen, at der især er syv faktorer, der har betydning for arbejdslysten. De syv faktorer er:

  • Mening
  • Medbestemmelse
  • Mestring
  • Resultater
  • Ledelse
  • Kolleger
  • Balance

Læs mere om de syv faktorer og test dig selv på www.gais.dk

Kom i kontakt

Hos Virsabi er vi klar til at møde dine kunder, der hvor de befinder sig - derhjemme. Lad os snakke sammen om hvordan vi kan skabe den rigtige løsning for dig.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Hold dig opdateret

Få nyheder om VR og AR på Linkedin