Maersk Adfærdstræning i virtual reality

Med en virtual reality-træningsoplevelse tester Maersk og Maersk Training muligheden for at øge kvaliteten af sikkerhedstræning for skibsofficerer.

Virtual Reality Træning

Maersk

Sikkerhedstræning

Sikkerhed i fokus

Sikkerhed er et vigtigt aspekt af træning for skibsofficerer hos Maersk. Arbejdet ombord på et containerskib indeholder mange sikkerhedskritiske opgaver, og det er derfor vigtigt at kunne forudsige, monitorere, agere i og lære fra komplekse og ofte uforudsigelige situationer.

Hos Maersk Training gennemgår hundredvis af skibsofficerer hvert år træning for at dyrke disse kompetencer. De gennemgår forskellige øvelser i 360 grader-simulatorer, lærer om sikkerhedsadfærd og får feedback på egne udviklingspotentialer.

Vi har hjulpet Maersk og Maersk Training med at undersøge, om de gennem virtual reality (VR) kan blive endnu bedre til at træne sikkerhedsadfærd og opmærksomhed i kritiske arbejdsopgaver ombord. Vi har udviklet Maersk Building Capacity – en immersiv træningsoplevelse i VR – der træner skibsofficerer i at forudsige, monitorere og agere på faresignaler under fortøjning, som er en kompleks og varierende arbejdsopgave ombord.

Langsigtede fordele

Maersk Training håber, at projektet vil tydeliggøre fordelene ved at arbejde med VR i træning af medarbejdere:

”Hvis det viser sig, at vi med brug af VR kan blive endnu bedre til at træne sikkerhedsadfærd og opmærksomhed, kan det være et ideelt supplement til traditionelle træningsmetoder og en mulighed for at nå ud til flere officerer.” fortæller Per Larsen fra Maersk Training.

Med træning i VR kan Maersk sikre en mere ensartet træning og oplæring i forskellige sikkerhedskritiske arbejdsopgaver ombord. Og så er der både tid og penge at spare. En stor del af omkostningerne ved traditionel træning går til rejser, logistik, ophold og tabt arbejdstid. De udgifter kan VR potentielt være med til at minimere, uden at gå på kompromis med kvaliteten af læringen.

”Træning gennem VR er et omkostningseffektivt alternativ til den traditionelle kompetenceudvikling af medarbejderne. Medarbejderne vil ikke længere nødvendigvis skulle transporteres til et simulationscenter på land, men kan i stedet kan træne der, hvor de allerede er. På den måde foregår træningen i et autentisk læringsmiljø, hvilket giver søfolkene de rette forudsætninger for at kunne bruge deres nye kompetencer til at spotte sikkerhedskritiske situationer med det samme,” fortæller Christian Schrøder, der er Strategic Advisor i Virsabi.

Skibsofficererne gør sig deres egne erfaringe

Målet er, at træningen skal understøtte skibsofficerernes kompetenceudvikling i sikkerhedskritiske situationer. Formålet med oplevelsen er at dyrke og udvikle evnen til at agere sikkert under varierende omstændigheder. Der er VR et stærkt redskab. Gennem simuleringer af omgivelser og scenarier kan skibsofficerer fremover blive trænet i mange forskellige sikkerhedskritiske arbejdsopgaver, der ikke ville være mulige at træne i virkeligheden.

”Vores hypotese er blandt andet, at VR kan være med til at skabe et ”sikkert” rum, hvor medarbejderne kan træne dynamisk risikohåndtering i komplekse arbejdssituationer. Og at den realistiske indlevelsesmæssige værdi, som VR skaber, kan gøre overførslen af læringen til virkeligheden nemmere,” siger Jeanette Aliaj Juul Jakobsen, Adfærdsdesigner i Maersk.

Maersk Building Capacity tager udgangspunkt i den erfaringsbaserede læring – altså at vi mennesker lærer på baggrund af de erfaringer, vi gør os. Derfor skal vi interagere med det, vi skal lære.

Vi placerer skibsofficeren i et scenarie på et skib, der lægger til kaj. Her får han eller hun instrukser fra kaptajnen og skal observere forhold og omgivelser for at reagere rettidigt gennem radiokommunikation og kommunikation med sine kolleger på dækket og kajen. Vi har været optagede af at lave interaktionerne så realistiske så muligt, så miljøet og scenarierne afspejler virkeligheden.

For eksempel skal skibsofficeren lægge mærke til skiftende vejrforhold, for eksempel tiltagende vinde. Han eller hun skal så forudse, at det kan betyde en stigning i trækket i trossen, hvilket i sidste instans kan betyde, at trossen sprænger. En trosse, der sprænger, udgør en sikkerhedsrisiko, og skibsofficeren skal derfor sikre, at trækket justeres, for at trossen ikke springer. Og han eller hun skal have styr på sine medarbejdere, så ikke de rammes hvis trossen springer.

Focus on the user's needs and reality

På nuværende tidspunkt er projektet på prototypestadiet. For nylig besøgte vi Maersk, hvor vi gav medarbejderne mulighed for at komme forbi og prøve VR-oplevelsen.

”Træningsoplevelsen var meget imponerende og realistisk. Både omgivelserne og rækkefølgen af de ting, man oplever, stemmer overens med den virkelighed, man oplever på skibet. Og så er det en ny og interessant måde at træne på, der fanger ens opmærksomhed,” fortæller Søren Thuen, der er Head of Nautical and Marine Compliance i Maersk.

Projektet er et samarbejde mellem Maersk, Maersk Training, Københavns Universitet og Virsabi med økonomisk støtte fra Energy Innovation Cluster.

Status på projektet

Maersk Building Capacity er et projekt, der har givet os mulighed for at samle mange forskellige kompetencer. Der har både været programmører, en 3D-modellør, en animator, psykologer, designere og en projektleder med til at udvikle træningsoplevelsen.

Teamet har samarbejdet om processen, der startede med en 4-dages workshop med Maersk Training og nogle af de skibsofficerer, der i sidste ende gerne skulle være brugere af træningen.

”Det var vigtigt for os at få en forståelse for, hvad slutbrugeren faktisk har behov for i stedet for bare at gå i gang med noget, vi tror, de har behov for. Og så har vi holdt kontakten til slutbrugeren ved hver anden måned at teste med skibsofficererne hos Maersk Training, så vi hele tiden vidste, hvad der skulle skrues på for at skabe den bedst mulige træningsoplevelse,” fortæller Mathias Munk Ulrich, XR Developer hos Virsabi.

Og lige netop det – at skabe den bedst mulige træningsoplevelse – har Virsabis hold lagt mange kræfter i:

”Vi har gjort meget ud af at få oplevelsen til at stemme overens med den virkelighed, skibsofficererne bevæger sig i til daglig. For eksempel at simulere trosserne, så de bevæger sig, som de gør i virkeligheden og at undgå forstyrrende interface-elementer. Alt, skibsofficererne ser i VR-oplevelsen, er ting, de kender fra virkeligheden. Så i stedet for tekstblokke, hvor man skal trykke A eller B, har vi skabt en walkie-talkie i oplevelsen, som brugeren bruger til at foretage valg. Sådan nogle detaljer opretholder illusionen om, at scenariet er virkeligt, og de medvirker til, at skibsofficeren får mere ud af træningen,” siger Mathias Munk Ulrich.

Virsabi divider
virsabi logo
virsabi logo
virsabi logo
virsabi logo

Vil du vide mere?

Virsabi er en virksomhed, der udforsker krydsfeltet mellem kreativitet og teknologier og er en af ​​de første Virtual – og Augmented Reality dedikerede virksomheder, der tilbyder både forretningsrådgivning og teknisk udvikling til udnyttelse af Virtual Production, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality og andre nye visualiseringsteknologier.