Appen Klimaklar giver indblik i klimaforandringernes konsekvenser

Appen Klimaklar viser, hvor vandet vil samle sig i Odense, når himlens sluser for alvor åbner sig. Samtidig bruger appen Augmented Reality til at give byens beboere et indtryk af, hvordan et klimatilpasningsprojekt kunne se ud på deres villavej. Appen hjælper derfor både med at skabe øget klimabevidsthed og forståelse for de klimatilpasningsløsninger, som Odense Kommune og VandCenter Syd laver.

Regn, regn og mere regn

Virsabi har udviklet appen Klimaklar, der gennem Augmented Reality (AR) giver Odenses borgere indblik i, hvilke konsekvenser klimaforandringerne får lige præcis der, hvor de bor og bevæger sig.

”Vi oplever allerede større mængder regn, end vi gjorde for 50 år siden. Og vi forventer, at der kommer endnu mere i fremtiden som konsekvens af klimaforandringerne. Derfor arbejder vi med at forberede Odense på den stigende mængde regnvand, og det arbejde er Klimaklar-appen en del af,” fortæller programleder Carsten Emil Jespersen fra Odense Kommune.

Odense Kommune igangsatte i 2017 det EU-støttede projekt Odense-modellen – Klimatilpasning i Odense. Projektet arbejder for at udnytte de øgede mængder regnvand til at skabe nye, rekreative værdi for byens beboere, for eksempel i form af vejbede med blomster og træer, der samtidig håndterer regnvand.

Viser hvor vandet vil samle sig

Klimaklar-appen giver brugeren et unikt overblik. For hvilke områder af byen er det helt præcist, der vil blive oversvømmet, hvis der falder større regnmængder? Vil mit hus være i risiko for oversvømmelse? De spørgsmål kan brugeren få svar på i appen.

Med appen kan brugeren placere en højdemåler og skrue op og ned for styrken af regn og se, hvor højt vandet vil stå, lige der hvor brugeren befinder sig. Samtidig kan brugeren på et 3D-kort få indblik i, hvor vandet vil samle sig Odenses bykerne.

Geodata og GPS kombineret

See vandstandsniveauet 20, 50 eller 100 år ude i fremtiden på din lokation i Odense

Augmented Reality bygger på lokation og geodata

Appen bygger på geodata. Overflyvninger af hele landet har givet præcise data med en måling pr. 40 centimeter. Klimaeksperter fra NIRAS har brugt dataene fra Odense Kommune til at lave hydrologiske analyser, der viser, hvor vandet vil samle sig, når der kommer en given mængde regn.

Disse data bruger Klimaklar-appen i kombination med GPS-koordinater og kameraet på brugerens smartphone eller tablet til gennem AR at vise, hvordan vandstanden vil være lige præcis dér, hvor brugeren retter kameraet hen, hvis der falder en større mængde regn. Derudover kan man se, hvilke dele af Odense midtby, der vil være udfordret af vand efter store regnskyl, ligesom Odenses borgere kan placere virtuelle regnbede på deres egne veje.

Vi har udviklet appen Klimaklar i tæt samarbejde med Odense Kommune, VandCenter Syd og NIRAS. Fordi Klimaklar bygger på geodata, virker flere af funktionerne kun, når man befinder sig i Odense.

Vil du prøve appen?

Fordi Klimaklar bygger på geodata, virker appen kun når brugeren befinder sig i Odense. Vil du prøve Klimaklar-appen, selvom du ikke er i Odense? Det kan vi hjælpe dig med.

klimaklar augmented reality (AR) app

Formidlingsværktøj skaber forståelse

Gennem Klimaklar-appen får borgere, der påvirkes af Odense Kommunes klimaindsatser, et indblik i nødvendigheden af kommunens klimatilpasningsløsninger. Og kommunen kan bruge appen som et formidlingsværktøj:

”Vi vil bruge appen i vores dialog med Odenses borgere om nye klimatilpasningstiltag. For det kan være svært at forestille sig, hvor meget et vejbed kommer til at fylde på ens villavej, eller om træerne i vejbedene kommer til at skygge for lysindfaldet i ens stue. Før brugte vi udelukkende satellittegninger til at formidle klimatilpasningsprojekter, hvor vi på et kort markerede fremtidige vejbede med gule firkanter. Med Klimaklar-appen har vi nu et visuelt værktøj, der skaber bedre formidling og langt større forståelse for den værdi, klimatilpasningsløsningerne skaber for både borgerne og samfundet,” siger Carsten Emil Jespersen fra Odense Kommune.

klimaklar augmented reality (AR) app

En klimamæssig forskel

Ved at tydeliggøre klimaforandringernes konsekvenser i borgernes lokalmiljø har appen potentiale til at påvirke brugernes klimabevidsthed.

Virsabi er stolte af at deltage i et projekt, der kan gøre en klimamæssig forskel:

”Vi tror på, at appen vil rykke ved brugernes adfærd ved at give et indblik i konsekvensen af klimaforandringer. Jeg er svært begejstret for, at vi har lavet et projekt, som faktisk kan gøre en forskel for FN’s verdensmål 13, der handler om klimaindsats. Vi håber, at appen vil inspirere brugerne til at tage flere klimakloge valg,” fortæller Michael Harboe, der er administrerende direktør i Virsabi.

Vil du vide mere?
Send os en email eller ring +45 3323 2203

Virsabi er et virtual reality studio. En teknologisk enhed af strateger, udviklere og kreative, og en af de første Virtual Reality dedikerede firmaer, der tilbyder virksomheds konsultationer, rådgivningsarbejde og teknisk udvikling til anvendelse af Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality.

Hold dig opdateret

Få nyheder om VR og AR på Linkedin