Hvordan VR kan fremskynde karriereindgangen

Et omfattende læringsforløb skal med brug af virtual reality (VR) udstyre unge jobsøgende i hele Europa med de færdigheder og selvtillid, som skal hjælpe dem til succes med jobsamtaler og at navigere på arbejdsmarkedet.

Rundt omkring i Europa kæmper alt for mange unge stadig med at få deres første job og få fodfæste på arbejdsmarkedet. De står over for en lang række udfordringer, og Virsabi er nu med i et paneuropæisk projekt med det formål at adressere de udfordringer. Det skal gøres ved at udvikle et omfattende læringsforløb, der bruger VR til at hjælpe de unge med at lykkes.

Projektet hedder VR-ACE, og udgangspunktet er, at unge jobsøgende ofte mangler den nødvendige forberedelse og erfaring til effektivt at navigere i interviewprocessen.

VR giver en unik mulighed for at skabe fordybende og realistiske scenarier, der skaber oplevelsen af en jobsamtale. Ved at udsætte unge jobsøgende for den oplevelse kan VR-ACE hjælpe dem med at udvikle deres kommunikationsevner, forbedre deres selvtillid og lære at håndtere almindelige interviewspørgsmål.

Photo of a man using his phone

For unge og undervisere

Sammen med partnere fra Litauen, Cypern, Italien, Finland og Frankrig vil projektet også levere e sammenhængende uddannelsesmodel for undervisere, der skal hjælpe dem med at forberede de unge til arbejdsmarkedet.

Projektet vil adressere udfordringer som manglende evne til at navigere succesfuldt i jobsamtaler, forberedelse til jobsamtaler, styrke de unges tillid til deres evner og forbedre deres kommunikationsevner for at hjælpe dem med at udtrykke sig effektivt.

Udover VR-oplevelsen vil resultatet omfatte en rapport om unge jobsøgendes behov, en håndbog for undervisere, en vejledning for unge jobsøgende og et kursusforløb.

Målsætninger for VR-ACE

De overordnede målsætninger for VR-ACE er:

  • At støtte unge jobsøgende i deres stræben efter lønnet beskæftigelse og give dem den nødvendige vejledning, uddannelse og ressourcer til at udstyre dem med de færdigheder og den viden, der er nødvendig for at skabe en passende jobmulighed.
  • At udstyre unge jobsøgende med de værktøjer og ressourcer, de har brug for til at præsentere sig effektivt under jobsamtaler og skille sig ud fra mængden.
  • At give unge jobsøgende mulighed for at erhverve tværfaglige færdigheder, der er højt værdsat af arbejdsgiverne og afgørende for succes på arbejdspladsen.
  • At nedbringe ungdomsarbejdsløsheden
  • At fremme udviklingen af ungdomsunderviseres evne til effektivt at støtte unge i at forberede sig på arbejdsmarkedet.

Projektet er medfinansieret af EU’s Erasmus+ program.

virsabi logo
virsabi logo
virsabi logo
virsabi logo

Want to know more?

Virsabi is a company that explores the intersection of creativity and technologies and is one of the first Virtual – and Augmented Reality dedicated companies offering both business advisory work and technical development for the utilization of Virtual Production, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality and other new visualization technologies.