Finansforbundet træner svære samtaler i VR

Tillidsrepræsentanter under Finansforbundet træner svære samtaler med deres chef i virtual reality som en del af uddannelsesforløbet. Under trygge, men realistiske rammer kan tillidsrepræsentanterne øve deres kommunikation og budskaber igen og igen og blive bedre til at håndtere svære samtaler.

VR-oplevelsen indgår i et samlet træningsforløb, der skal klæde tillidsrepræsentanterne på til at varetage en af de opgaver, som især nye tillidsrepræsentanter synes er svær.

Virtual Reality Træning

Styrk samtalefærdigheder

Forbedre Soft skills i VR

Hvorfor: VR er godt tid til at træne soft skills på den hårde måde

Finansforbundet tilbyder en lang række kurser og uddannelser til deres medlemmer. Blandt andet et uddannelsesforløb til tillidsrepræsentanter, der indeholder alle de elementer, som en god tillidsrepræsentant skal have styr på. Alt fra overenskomster og paragraffer til at håndtere svære samtaler med kolleger, der er blevet fyrede eller har problemer på hjemmefronten indgår i pensum.

Noget af det første, en tillidsrepræsentant skal have styr på, er forventningsafstemningen om tidsforbrug med sin chef. Især for nye tillidsrepræsentanter viser erfaringen, at den samtale er sværere, end man umiddelbart skulle tro.

Derfor indgår træning af ledersamtaler som en del af uddannelsesforløbet, og fremover kommer den praktiske del af træningen til at foregå i VR.

I en ny VR-oplevelse, som Virsabi har udviklet for Finansforbundet, sidder du til møde med en lidt besværlig chef. I oplevelsen fører du en samtale med lederen, og afhængig af dine udsagn reagerer lederen på forskellig vis – så I enten kan føre en konstruktiv dialog eller ende i en tilspidset konflikt.

Oplevelsen har ikke noget facit. Pointen er, at deltagerne kommer til at reflektere over, hvordan de selv lægger op til at samarbejdet skal forløbe, og hvordan de responderer på både negativ og positive svar fra den til tider noget karikerede chef.

Normalt foregår den type læring typisk ved rollespil i klasseundervisning. Men ved at lægge oplevelsen i VR, skabes der både en følelsesmæssig forbindelse til den virtuelle avatar-leder, og deltagerne kan afprøve mange forskellige svarmuligheder og opleve konsekvenserne på egen krop og sind, uden at det bliver grinagtigt på den måde, som rollespil ofte gør.

Efterfølgende kan underviserne samle op på forløbet og diskutere med de enkelte kursusdeltagere, hvorfor de valgte det svar, de gjorde.

Hvad: Svedfremkaldende samtale med lederen

VR-oplevelsen starter i et metaspace skabt til Finansforbundet, hvor deltagerne efter nogle få instruktioner bevæger sig ind i et mødelokale til en travl chef.

Men læringsoplevelsen begynder længe inden det, for oplevelsen til Finansforbundet er skabt som en del af et blended learning-forløb. Det betyder, at oplevelsen er skabt til at indgå i et samlet læringsforløb. Så selv om man i princippet ikke behøver nogen forudsætninger for at prøve oplevelsen, er deltagerne allerede blevet undervist i vigtigheden af den såkaldte §9-samtale og er blevet bekendt med forskellige dialogværktøjer til at ned- eller optrappe konflikter.

Den læring skal de bruge i VR-oplevelsen, og efterfølgende kan de sammen med underviserne evaluere, hvordan det gik. I modsætning til rollespil er der også rig lejlighed til, at alle deltagere får lejlighed til at gennemspille situationen flere gange.

Det indledende metaspace giver mulighed for senere at udvide med mange flere læringsforløb i VR inden for samme uddannelsesforløb.

Hvordan: Kompleks historie baseret på værdier

I oplevelsen sidder du over for din leder. Hun taler til dig, og efterfølgende bliver du præsenteret for to eller tre muligheder, som du kan give som respons. Din respons trigger en ny handling fra lederen, og du bliver igen præsenteret for forskellige muligheder.

Samtalen følger dermed ikke et lineært forløb, men er bygget op på samme måde som et computerspil, og der er flere forskellige udfald af, hvordan samtalen slutter. Dermed simulerer VR-oplevelsen en svær samtale i virkeligheden, hvor tillidsrepræsentanterne står i en kompleks situation, som ikke har noget decideret facit.

Hele historien og både lederens og dine udsagn er udviklet i et tæt samarbejde mellem Virsabi og Finansforbundet. Virsabi har sikret flowet i fortællingen og opbygget det visuelle univers, mens Finansforbundet har opbygget scenarier og fået fortællingen til at passe både til deres samlede undervisningsforløb og til den virkelighed, som deres tillidsrepræsentanter er i på arbejdspladserne.

Endnu engang viser virtual reality sig at være et stærkt værktøj til også at træne soft skills.

virsabi logo
virsabi logo
virsabi logo
virsabi logo

Vil du vide mere?

Virsabi er en virksomhed, der udforsker krydsfeltet mellem kreativitet og teknologier og er en af ​​de første Virtual – og Augmented Reality dedikerede virksomheder, der tilbyder både forretningsrådgivning og teknisk udvikling til udnyttelse af Virtual Production, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality og andre nye visualiseringsteknologier.