DRinVET - Træning af basale færdigheder på tværs af Europa i AR, VR, og MR

DRinVET = Digital Reality in Vocational Education and Training

Gennem projektet DRinVET har Virsabi været en del af en europæisk gruppe af virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der har skabt et framework for at fremme brugen af digitale teknologier i uddannelserne med særligt fokus på erhvervsuddannelserne (VET).

Projektet er afsluttet med en række håndgribelige resultater, der vil hjælpe lærere og undervisere med at bruge virtual reality, augmented reality og mixed reality i deres træning og undervisning.

XR Oplevelse

DRinVET

Færdighedstræning

Resultaterne

På projektets hjemmeside finder du seks overordnede kategorier af resultater fra projektet.

Vi vil især fremhæve:

  • The Handbook – en håndbog for lærere og undervisere, som guider dig hele vejen fra idé til udførelse.
  • The Pedagogical Guidelines – de pædagogiske guidelines, som indeholder information for undervisere om, hvordan I skal bruge værktøjerne.
  • Best practices – en samling af eksempler på best pratices fra projektets partnere. En blanding a dokumenter, præsentationer og video.

HVAD:

DRinVET er et projekt, der har til formål at skabe værktøjer i Digital Reality (Virtual, Augmented, Mixed Reality) for at hjælpe lærere og undervisere med at tilpasse sig det nye digitale miljø, der især blev forårsaget af COVID-19.

Projektet er et samarbejde mellem offentlige skoler og institutioner og private virksomheder fra syv forskellige europæiske lande. De primære målgrupper er lærere, undervisere, studerende og praktikanter på erhvervsskoler og voksenuddannelser i Europa.

De vigtigste output er nye retningslinjer og metoder til brugen af Digital Reality-værktøjer, som vil øge lærernes og undervisernes kompetencer.

HVORFOR:

Der er ingen tvivl om, at VR, AR og MR har stort potentiale inden for træning og uddannelse. Men der er stadig adgangsbarrierer for skoler, lærere og institutioner, og projektet hjælper dem med at overkomme nogle af disse barrierer.

Projektets mål er:

  • Fremme Digital Reality-teknologier (AR, VR, MR og XR) i uddannelse, især inden for erhvervsuddannelse (VET).
  • Fremme anvendelsen af simulatorer i læring og færdighedstræning i VET.
  • Fremme en konstruktivistisk og samarbejdende tilgang i undervisningsprocessen.

HVORDAN:

DRinVET har ni projektpartnere fra syv europæiske lande (Kroatien, Danmark, Belgien, Rumænien, Spanien, Ungarn og Schweiz). Partnerne har mødtes regelmæssigt og delt information og best practices. Sammen har de udviklet et omfattende framework for, hvordan man implementerer VR, AR og MR i erhvervsuddannelserne.

Projektet er medfinansieret af Erasmus+-programmet i Den Europæiske Union.

Projektet involverer syv partnere og to tilknyttede partnere:

Alle partnere har forskellige profiler og kompetencer inden for digital reality og arbejder med at fremme brugen af digitale værktøjer inden for erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.

Virsabi divider
virsabi logo
virsabi logo
virsabi logo
virsabi logo

Vil du vide mere?

Virsabi er en virksomhed, der udforsker krydsfeltet mellem kreativitet og teknologier og er en af ​​de første Virtual – og Augmented Reality dedikerede virksomheder, der tilbyder både forretningsrådgivning og teknisk udvikling til udnyttelse af Virtual Production, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality og andre nye visualiseringsteknologier.