Data om nye metrolinjer præsenteret i augmented reality

Metroselskabet bruger datavisning i AR til at involvere offentligheden i beslutningen om fremtidige metrolinjer. AR gør mange data overskuelige på samme tid.

Københavnerne elsker metroen, og der er mere af den på vej. Mens det sidste stræk af M4 til Sydhavnen snart er klar til åbning, er forslag til linjeføringen for en eventuel M5 sendt i offentlig høring.

For at engagere offentligheden og opnå det bedste beslutningsgrundlag bruger Metroselskabet augmented reality til at visualisere nogle af de mange data, der er afgørende for beslutningen.

”Anlæg af nye metrolinjer kræver overblik over udviklingen af byen i forhold til fremtidigt befolkningsgrundlag, mulige alternative transportformer, kapacitetsscenarier og selvfølgelig pris, klimapåvirkning og påvirkning af eksisterende infrastruktur. Derfor bearbejder vores medarbejdere utroligt meget data for forskellige fremtidsscenarier, og det data vil vi gerne have præsenteret så overskueligt som muligt for offentligheden,” siger Sofie Karen Lindberg, kommunikationschef i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane.

Gå over byen i AR

Op til Kulturnatten 2022 fik Metroselskabet udviklet et kort over både de eksisterende metrolinjer og to forslag til M5. Via en iPad er det muligt både at se hele kortet på én gang, bevæge sig rundt over byen og gå tæt på de enkelte stationer for at se data om for eksempel forventede påstigninger i 2035 og 2050.

Derudover viser kortet forskellige kapacitetsscenarier, så det bliver muligt at se belastningen på metrolinjer med og uden de forskellige forslag. I dag er det strækningen mellem Nørreport og Christianshavn, der har de største kapacitetsudfordringer, og i augmented reality er det nemt at se, hvordan de alternative forslag påvirker de mest belastede strækninger.

Metro event augmented reality
AR metro event guests

Et godt dialogværktøj

På Kulturnatten blev kortet brugt flittigt både af besøgende og beslutningstagere. De fleste havde en god og sjov oplevelse, men hensigten fra Metroselskabet er dog ikke at underholde.

”Vi oplever selvfølgelig en vis begejstring for at se metrokortet præsenteret på en ny måde, men mest af alt er kortet udviklet som et dialogværktøj, fordi brugerne kan se de store datamængder præsenteret mere sammenhængende, end hvis de skulle scrolle rundt blandt informationerne på en computerskærm. Det er en god måde at præsentere mange af de data, vi i forvejen ligger inde med, og det giver nogle gode samtaler om valg og fravalg,” siger Sofie Karen Lindberg.

Digital og moderne

I 2022 er det 20 år siden, at de første førerløse togsæt kørte passagerer rundt under København. Siden har metroen været med til at give den offentlige transport et moderne og digitalt udtryk, og derfor er det helt naturligt, at netop Metroselskabet benytter AR til at præsentere data på en ny og alternativ måde.

”Det ligger i Metroselskabets DNA at være på forkant med teknologien. Det gælder fra vores førerløse tog til vores billetsystemer og vores dagligdag på kontoret, så det er kun naturligt, at vi også afprøver nye teknologiske muligheder for at præsentere data. Her har vores samarbejde med Virsabi været stærkt – det har ikke bare handlet om at udvikle et kort i augmented reality, men om at udvikle et værktøj til at præsentere data, der understøtter vores involvering af offentligheden,” siger kommunikationschefen.

Følg os på Linkedin for flere nyheder

Kom i kontakt

Hos Virsabi er vi klar til at hjælpe dig med at møde dine kunder, der hvor de befinder sig - derhjemme. Lad os snakke sammen om hvordan vi kan skabe den rigtige løsning for dig.

Hold dig opdateret

Få nyheder om VR og AR på Linkedin